Oferta

Proponuję Państwu tłumaczenia pisemne i ustne - symultaniczne z języka polskiego na francuski i z języka francuskiego na polski.

Tłumaczenia pisemne (zwykłe lub przysięgłe):
  • dokumentów urzędowych (np.: akty urodzenia, akt ¶lubu, dyplomy)
  • dokumentów handlowych i prawnych (np.: akty notarialne, statuty, umowy handlowe, faktury)
  • dokumentów technicznych (szczególnie z zakresie fleksografii)
  • pism o tematyce ogólnej (np.: artykuły, korespondencję urzędow± lub prywatn±)
Tłumaczenia ustne:
  • symultaniczne (np.: zgromadzenia wspólników i inne)
  • w zakresie polowań

Moje do¶wiadczenie opiera się na tłumaczeniu wymienionych wyżej przykładów.

Forma:
  • wszelkie dokumenty tłumaczone przysięgłe dostarczam w formie wydruku i jeżeli klient sobie życzy w formie elektronicznej
  • tłumaczenia zwykłe mog± być dostarczone poczt± elektroniczn±
  • dokumenty przekazane s± za pomoc± poczty kurierskiej albo odbierane przez zleceniodawcę osobi¶cie